میز غداخوره ۴ نفره با رویه ام دی اف و نشیمن مشمبع کد AS-902