شرکت آذرصنعت

نشانی: تبریز، جاده آذرشهر، ۲۰۰ متر پایین‌تر از شهر صنعتی شهید رجایی، شرکت تولید آذرصنعت

تلفن : ۰۴۱ - ۳۴۲۱ ۱۵۵۵
فاکس : ۰۴۱ - ۳۴۲۰ ۸۳۰۷
موبایل : ۰۹۱۴ ۳۱۵ ۲۸۷۸
ایمیل : info-hide-@azarsanat-co.ir

 

فرم ارسال پیغام

لطفا 8 و 2 را با هم جمع نمایید.