تجهیزات و مبلمان اداری

تجهیزات و مبلمان اداری تولید شده دارای طیف گسترده‌ای از میزهای مدیریتی و کارمند و همچنین صندلی‌های راحتی مخصوص، جلو مبلی و انواع کمدها مخصوص بایگانی و غیره و همچنین سطل‌های فلزی مخصوص زباله می‌باشد.

صندلی مدیریتی و اداری
میز مدیریتی
میز کارمندی
کمد اداری
مبلمان اداری